Puhelin: +358445789388       Sähköposti: myynti@pyroten.fi

7.8.2020

 

Ilotulitteet ovat yleistä käsitystä ympäristöystävällisempiä

Ilotulitteen pyromassa, eli se aineseos, jolla värit, valo, savu ja ääni tuotetaan, koostuu mustasta ruudista ja lukuisista muista aineseoksista, joissa on itsessään palamiseen tarvittava happi ja polttoaine. Lisäksi seoksissa on palotapahtumassa eri väreillä valoa luovia alkuaineita, erilaisia sidosaineita, palokatalyyttejä ja stabilointiaineita, jotta massat saadaan toimimaan oikealla tavalla ja pysymään käyttökelpoisina pitkään.

Pyrotekniset massat itsessään ovat vuosien saatossa muuttuneet huomattavasti myrkyttömimmiksi ja ympäristön kannalta turvallisemmiksi. REACH-asetus kieltää mm. vaarallisen lyijyn (entisaikojen rätinämassa) ja arsenikin käytön tuotteissa, sekä tällaisten tuotteiden myynnin ja luovuttamisen markkinoille. Syöpävaarallisia aineita, kuten kloorattuja aromaattisiä hiilivetyjä ei ole saanut käyttää osana seoksia vuosiin. Puhumme siis Eurooppaan tuotavista ilotulitteista, sekä Euroopan sisällä valmistetuista tulitteista. Täällä käytettävät ilotulitteet ovat CE-merkittyjä.

 

Palaessa ilotulitteiden pyromassasta suurin osa muodostaa samoja kaasuja, joita ilmakehässä normaalisti on. Suurin osa reaktiotuotteista on kaasumaisia yhdisteitä: hiilidioksidia, vesihöyryä ja typpeä. Loppuosa käy lävitse rajun palotapahtuman (1 000-4 000 celsiusastetta), jossa metallit vapautuvat niiden pysyvimmissä muodoissaan, eli samoina, joina ne luonnostakin löytyvät esimerkiksi mineraaleissa, eivätkä ole helposti biosaatavassa muodossa. Ilotulitteiden palojäänteet ovat siinä mielessä “turvallisia”, kun kuumuus on kova, ja tällöin haitalliset orgaaniset aineet tuhoutuvat. Esimerkiksi liikenteen aiheuttamissa pienhiukkasissa on epätäydellisen palamisen takia syöpää aiheuttavia hiukkasia, sekä ympäristölle vaarallisia partikkeleja. Todetaan, että ilotulitteissa sen sijaan ne tuhoutuvat riittävän lämpötilan vuoksi vaarattomiksi. Metallit ilotulitteiden palamisen seurauksena pienhiukkasissa ovat sellaisessa muodossa, etteivät ne käytännössä ihmiseen imeydy tai turmele luontoa. Haitallisia aineita, kuten häkää, rikkiyhdisteitä ja syanidia aiheutuu esimerkiksi nuotion poltosta myrkyllisiä pitoisuuksia. Ilotulitteiden palamislämpötilan ansiosta näiden myrkyllisten aineiden pitoisuus on merkityksettömän pieni verrattuna nuotioon tai auton pakokaasuun. Pienhiukkasten kannalta ei ole käytännön merkitystä sillä, mitä värejä tai efektejä ilotulitteissa on, kun ne tehdään nykysäädösten mukaan. Ympäristö kiittää ilotulitteita suhteellisen harmittomana hupina verrattuna moneen muuhun hurvitteluun.

 

Ruudin vapauttamat hyvin pienet määrät voimakkaan tuoksuista rikkivetyä muuntuu nopeasti ilmakehässä vaarattomiksi aineiksi. Korkean kuumuuden vuoksi palamistuotteissa on hyvin vähän keskustelua herättäneitä PAH-yhdisteitä. Loput aineet vapautuvat epäorgaanisina yhdisteinä pienhiukkasmuodossa, tai isompina partikkeleina. Klooripohjaiset hapettimet muuntuvat klorideiksi, jotka ovat samoja aineita, kuin merivedessä on luonnostaan. Pyrotekniikan vihreän väriaineen, bariumin yhdisteet muuntuvat bariumkarbonaatiksi ja sulfaatiksi ja muiksi hyvin niukkaliukoisiksi yhdisteiksi. Punaisen väriaineen, strontiumin yhdisteet eivät ole erityisen haitallisia ympäristölle tai terveydelle ja keltainen väriaine, natrium on ruokasuolan rakenneosanen. Kupari sinisistä efekteistä ja rätinämassasta vapautuu oksideinaan tai jopa metallisena kuparina hyvin niukkaliukoisessa muodossa. Paukkuefekteissä, sekä kirkkaan valon luomisessa käytettävät metallijauheet palavat oksideiksi, magnesium ja -alumiinioksidiksi; reagoimatonta ainetta, joka hiukkasina ei pääse vaikuttamaan kasveihin tai muodosta ympäristölle vaarallisia yhdisteitä. Kumpikin on luonnossa yleisesti esiintyvä aine. Alumiini ei liukene oksidimuodostaan, ellei happamuus jostain syystä nouse hyvin voimakkaasti, ja magnesiumoksidi on yleinen neutraloimis- ja maanparannusaine. Kupari louhitaan kalliosta ja nykyään kierrätetään. Kuparin myrkyllisuus riippuu suuresti pH-olosuhteista ja normaaleissa luonnon olosuhteissa se pysyy muuntumattomana eikä liukene ja aiheuta myrkyllisiä vaikutuksia. Eli sinisestä pyrotekniikasta vapautuva kupari on usein jo valmiiksi sellaisessa muodossa, että se ei liukene enää mihinkään ja jää hiukkasina maaperään missä sitä normaalistikin esiintyy. Osa ilotulitteiden raaka-aineista ovat teollisuuden tuotannon sivutuotteita (esim. kalsiumsulfaatti), eli hävikki menee hyötykäyttöön. Ilotulitteiden valmistuksessa kemikaalien yhdistäminen ja erilaiset prosessoinnit eivät muokkaa aineita sellaiseen muotoon jossa niiden ympäristöhaitat nousisivat.

 

Kun  kemian näkökulmasta tarkastellaan, niin kaikki aineet ovat vaarallisia, jopa vesikin kun sille riittävän paljon altistuu. On myös uutisointia, joka kääntää ja vääntää tekstiä ja saa asiat näyttämään joltain tietyltä, vaikkapa nyt ilotulitteet myrkyllisemmiltä kuin mitä ne oikeasti ovat. Trendisana on “vaarallinen raskasmetalli” tai raskasmetalli. Useimmat varmaan ajattelevat sen jonakin supermyrkkynä, vaikka sen oikea määritelmä on alkuaine, jonka tiheys on yli 5. Suurin osa metalleista on tällaisia, toisaalta pieninä pitoisuuksina elämälle välttämättömiä, kuten rauta ja kupari (jotka ovat tekstissä vaarallisia raskasmetalleja) . Eikä kukaan puhu esimerkiksi kullan ja hopean myrkyllisyydestä, kun ne mielletään kauniina ja kalliina asioina.

 

Kaikesta palamisesta syntyy hiilidioksidi (eli CO2-päästöjä), myös ilotulitteiden palamisesta. Mittakaavaa ilotulitteiden Suomessa aiheuttamalle vuotuiselle hiilidioksidipäästölle antaa esimerkiksi se, että jo muutaman hehtaarin metsäpalo tuottaa ilmakehään enemmän hiilidioksidia kuin vuotuinen ilotulitteiden tuontimäärän käyttö. Lisähuomiona tähän, että Suomessa ei valmisteta ilotulitteita, joten kaikki ilotulitteet ovat tuontia muualta (pääosin Kiinasta). Jos ilotulitteen pahvikuoret poltetaan, syntyy tämän tavallisen pahvin palamisesta enemmän CO2-päästöjä sekä haitallisia pienhiukkasia, kuin ilotulitteen käyttöhetkellä pyromassan palamisesta. Ruudissa hiiltä on noin 15%. Esimerkiksi puun kuivapainosta hiiltä on noin 50%. Ruudin hiili ei ole kivihiiltä fossiilisista lähteistä, vaan se on puuhiiltä. Näin ollen CO2 -päästöjen osalta ilotulitteiden toiminta on jo lähtökohtaisesti lähes hiilineutraalia.

 

Ajatellen ilotulitteiden koko elinkaarta, on hiilijalanjälki aivan toista kuin vaikka kännykän. Ilotulitteiden valmistus ei vaadi juurikaan energiaa tai kalliita tuotantolaitoksia tai muuta ympäristöä paljon kuormittavaa vaihetta, vaan on isolta osin käsityötä tai kohtalaisen yksinkertaisilla koneilla suoritettavaa työtä. Ilotulitteiden elinkaari ei kuluta harvinaisia metalleja eikä sademetsiä kaadeta sen vuoksi.

Todettakoon, että ilotulitteista aiheutuvat suurimmat päästöt syntyvät itse ilotulitteiden sekä niiden komponenttien elinkaaren aikana kuljetuksista. Meillä ilotulitteiden käyttömaassa suurin saaste on melusaaste. Tämä häiritsee joitakin ihmisiä ja eläimiä silloin, kun järjestetään ilotulitusnäytös tai uutena vuotena sekä venetsialaisissa, kun kuluttajat saavat käyttää kaupoista ostamiaan ilotulitteita. Tämä on harmillista niille yksilöille, jotka melusta eniten kärsivät. Laki määrittelee tarkkaan miten kovia pamauksia ilotulitteet saavat tuottaa, sekä missä ja milloin ilotulitteita voi käyttää. Maailmassa on kuitenkin lukemattomia yksittäisiä asioita, jotka häiritsevät hetkellisesti jonkun elämää tai aiheuttavat mielipahaa. Näemme vääryydeksi jos ilotulittaminen kiellettäisiin. Annamme nöyrimmän myötätunnomme niille, joita ilotulitteiden meteli haittaa. Tätä ryhmää emme voi valitettavasti muuten palvella kuin antamalla muistutuksia miten esimerkiksi lemmikkejä voi totuttaa paukkeeseen tai viedä lemmikin huomion muualle paukkeen aikana. Yrityksessämme työskentelee myös koirankouluttaja, jolla on ymmärrystä eläinten käytöksestä ja puhumme hänen osaamisensa tiedoilla.

Lyhyesti vinkkejä ilotulitteita pelkäävien eläimien apuun

Älä ulkoiluta lemmikkiä lähellä olevan ilotulituksen aikana, jos lemmikkisi pelkää pauketta.  Ilotulitusnäytöksistä yleensä tiedotetaan mediassa tai ilmoitetaan lähimmille naapureille. Yleisesti ilotulitteita saa käyttää uudenvuoden aattona kello 18-02, sekä venetsialaisissa elokuun viimeisenä lauantaina useissa maakunnissa. Paikallisen pelastuslaitoksen tiedotteesta elokuun aikana näkee tarkemmin jos ilotulittaminen on sallittua venetsialaisissa, missä ja milloin. Kaupunkien keskustoissa kuluttajilta on usein ilotulitteiden käyttöä rajattu.

Lemmikin huomiota ilotulitteista voi vähentää tai saada sen jopa kokonaan pois pitämällä muuta ääntä asunnossa, kuten televisiota tai radiota päällä, tai soittamalla musiikkia. Myöskin tavallinen uuden vuoden juhlinta ja seurustelu kotona luovat turvallisuuden tunnetta. Silloin kun lemmikin omistaja stressaantuu tai on jännittynyt eläimensä puolesta, eläin yleensä aistii sen ja alkaa pelkäämään. Kannattaa siis olla mahdollisimman hyvin mielin ja rennosti viettää aikaa. Tämä usein viestii eläimelle että kaikki on hyvin. Jos huoneistossa on huone jonne pauke vähiten kuuluu, kannattaa sielä mahdollisuuksien mukaan viettää aikaa lemmikin kanssa. Toisaalta siedätyshoito äänille voi monille eläimille olla hyväksi ja opettaa niitä olemaan pelkäämättä kaikkia erkoisempiakin ääniä. Jokainen eläin ja ihminen on kuitenkin yksilö, ja nämä ohjeet ovat avuksi suurimmalle osalle.

Ilotulitteista aiheutuvat roskat

Ilotulitusnäytöksistä aiheutuneet roskat kerätään näytöksen järjestäneen yrityksen toimesta. Ympäristöön jää vain jonkin verran maatuvaa pahvista silppua, jos edes sitäkään. Kuluttajien käyttämistä ilotulitteista uutena vuotena ja venetsialaisissa ympäristöön jää valitettavasti roskia, samalla tapaa kuin jotkut jättävät roskansa luontoon piknikillä käydessään. Tämä on moitittavaa, ja roskaaminen on myös rike. Onneksi kuitenkin kaupunkialueilla siivousjärjestelmä toimii aina uuden vuoden jälkeen, kuten myös esimerkiksi vapun tai kesäajan aikana tehostetusti. Pahin paikka roskata on ehkäpä maaseutu, sillä sinne julkinen siivouspalvelu ei yllä.


Ilotulitteissa on otettu iso askel roskien suhteen, sillä niiden muoviosista on alettu luopua ja tilalle tuotu 100 % biohajoavat osat muoviosien tilalle. Tämä on tosin vasta alkua, sillä markkinoilla on yhä tavallisia muoviosia sisältäviä kuluttajailotulitteita, mutta ne vähenevät koko ajan. Vuonna 2020 Rakettikeiun markkinoille tuomat keppiraketit ovat kaikki sellaisia, joiden muovikärjet sekä kaikki muut osat ovat korvattu edellä mainitulla biopohjaisella puukomposiitillä ja kasvipohjaisista sidosaineista valmistetulla tuotteella. Tämä ei kuitenkaan millään tavalla vaikuta ilotulitteen ulkonäköön eikä näyttävyyteen. Materiaali maatuu samassa ajassa kuin vastaavan kokoinen kappale puuta. Samaa puukomposiittiä voisi käyttää myös EU-elintarvikesäädösten mukaan elintarvikkeen pakkausmateriaalina. Kaikki käytettyjen ja loppuun saakka toimineiden ilotulitteiden roskat kuuluvat kierrätykseen energiajätteeseen, paitsi tähtisädetikuista jäljelle jäävät metalliset tikut sen sijaan kierrätetäväksi metallinkeräykseen. Ilotulitteiden roskista tehdään siis sähköä ja lämpöä jatkokäsittelyssä, sekä tähtisädetikkujen tikuista uusia metallituotteita. Pyroten Oy kumartaa edistysaskelia ja ottaa toiminnassaan huomioon vihreän periaatteen kaikessa, missä sitä on mahdollista parantaa.

Ei lapsityövoimaa

Ilotulitteet joita Suomessa käytetään, eivät ole tuotettu lapsityövoimalla. Ilotulitteiden valmistusta Kiinan tehtailla valvotaan säännöllisesti ja varmistetaan inhimilliset työolosuhteet, kuten kohtuulliset palkat, rajoissa pysyvät työajat sekä riittävä työturvallisuus. Lapsityövoima on kokonaan kiellettyä Euroopan unioniin tuleville ilotulitteille. Valvontaa tehtailla tehdään niin suomalaisten toimesta kuin kansallisten valvojienkin. Ilotulitteiden valvontaa tehdään siis aivan samalla tapaa kuin esimerkiksi Eurooppaan tulevien lelujen tuotevalvontaa. Ilotulitteiden hinnat ovat olleet noususuhdanteisia, jotta työntekijöille saadaan lisää palkkaa ja turvallisemmat työskentelyolosuhteet. Ilotulitteiden valmistuksen työolot ovat ennen olleet huonompia, kuten muukin tehdastuotettu työ. Työolosuhteiden kehitystyötä jatketaan koko ajan, sillä koskaan kehitys ei ole niin korkealla, ettei sitä voisi parantaa.

Ilotulitteista aiheutuvat vammat

Ilotulitusnäytöksistä ei juuri ikinä ole aiheutunut Suomessa silmä- tai muuta vammaa. Pyroten Oy:n historiassa ilotulitteista aiheutuneita vammoja taikka merkitseviä vaaratilanteita ei ole lainkaan. Ammattilaisten järjestämät ilotulitukset ovat erittäin turvallisia johtuen näytösampujien koulutuksesta, suojaetäisyyksien noudattamisesta ja turvallisuuden eteen näytöskohtaisesti tehdyistä suunnitelmista.

 

 

Käytettävät ilotulitteet käyvät aina läpi testauksen ennen kun tulevat käyttäjälle, oli käyttäjä sitten ammattilainen, joka käyttää ammattilaisilotulitteita, tai kuluttaja, joka ostaa kaupasta tuotteensa. Jokainen valmistettu erä testataan. Suomessa ilotulitetoimialayhteisön yhdistys PITE ry kehittää jatkuvasti yhteisiä sääntöjä ja ohjeistuksia, joita alalla toimivat yritykset noudattavat toiminnassaan turvallisuuden parantamiseksi ja sen ylläpitämiseksi.

 

 

Kuluttajien ilotulitteiden käytöstä aiheutuu Suomessa vuosittain muutamia silmä- ja raajavammoja. Tämä johtuu siitä, että kuluttajailotulitteiden käyttäjiä on satojatuhansia vuositasolla. Raajavammoista yleisimpiä ovat käden vammat.  Vain erittäin harvoin kukaan on onneksi menettänyt näköään pysyvästi tai saanut muuta parantumatonta vammaa. Näitäkin valitettavasti löytyy muutamia historiasta. Ilotulitteista aiheutuvat vammat kuluttajilla ovat kuitenkin käyttäjämäärään nähden niin marginaalisia, että lähes mistä tahansa muusta vapaa-ajan harrasteesta ja huvista aiheutuu vähintään saman verran vakavia vammoja. Suurin osa ilotulitteista aiheutuvista vammoista johtuvat suojalasien käyttöpakon rikkomisesta (pakollista ilotulitteiden käyttäjälle), sekä ilotulitteiden väärinkäytöstä. Ilotulite on oikein käytettynä erittäin turvallinen väline.

 

 

Me alan asiantuntijoina näemme näillä perustein ilotulitekiellon vääryytenä, jos sellainen tulisi. Uskomme kuitenkin päättäjien olevan asian suhteen selväjärkisiä ja asiaan kunnolla perehtyneitä, ja luotamme, että kieltoa ei koskaan tapahdu. Lapsena ilotulitteiden tuoma ilo uutena vuotena oli mittaamaton, ja huomaamme edelleen täysin saman ilmiön, kun näemme aattona lasten ilmeet vanhempien ja vanhempien sisarusten käyttäessä turvallisesti ilotulitteita. Muistakaa suojalasit ja pitäkää hauskaa toistenne kanssa värien loisteessa!

 

 

Teksti tuotettu yhteistyössä Pyrotenin ammattilaisten, sekä kemistin kanssa, joka on valmistunut epäorgaanisesta ja analyyttisesta kemiasta ja erikoistunut räjähdysainekemiaan.

 

Lähteet:

Binary Flash Compositions – A Theoretical and Practical Study

Thomas M. Klapötke, F.Xaver Steemann and Muhammad Suceska

DOI: 10.1002/prep201200183

2012

 

Pyrolysis and Oxidation of Cardboard

Gaurav Agarwal, Gang Liu and Brian Lattimer

Department of Mechanical Engineering

Virginia Tech

DOI: 10.3801/IAFSS.FSS.11-124

2014

 

Experimental analysis of tamarind seed powder-based flash powder composition for eco-friendly firecrackers

Manikandan Rajendra, Rajajeyaganthan Ramanathan, P. Ganesan & Rajesh Shanmugavel

DOI: 10.1007/s10973-020-09707-7

2020

 

The Carbon Content of Trees

George Matthews

ISBN 0 85538 317 8

1993

 

Fireworks The Art Science and Technique

Takeo Shimizu

ISBN 0-929388-05-4

1981

 

The initation, burning and thermal decomposition of gunpowder

J.D. Blackwood and F.P.Bowden, F.R.S.

Research Laboratory for the Physics and Chemistry of Surfaces,

Department of Physical Chemistry, University of Cambridge

1952